Bộ Tài chính
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI
Bộ Tài chínhTìm kiếm văn bản 
Số hiệu Trích yếu tóm tắt Ngày ban hành
22 /2014/TT-BTC
22 /2014/TT-BTC Quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng 14/2/2014
 

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/