Thuế TTDB
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI
Thuế TTDBSố hiệu Trích yếu tóm tắt Ngày ban hành
113/2011/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2009/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 08/12/2011
26/2009/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 16/03/2009
27/2008/QH12
LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 14/11/2008
05/1998/QH10
LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 20/05/1998
 

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/