6467/TCHQ-TXNK V/v phân loại mặt hàng máy hút sữa
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

6467/TCHQ-TXNK V/v phân loại mặt hàng máy hút sữa

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6467/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng máy hút sữa

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH Thiết bị - Công nghệ y tế DHL.

 

Thời gian qua có phát sinh vướng mắc về phân loại mặt hàng máy hút sữa. Để thống nhất việc thực hiện, sau khi trao đổi với Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính tại công văn số 5812/TCHQ-TXNK ngày 03/10/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; căn cứ công văn số 340/BYT-TB-CT ngày 16/1/2013 của Bộ Y tế về việc nhập khẩu máy hút sữa điều trị tắc tia sữa sản khoa;

Tham khảo Chú giải HS, thì:

Mặt hàng Máy hút sữa điều trị tắc tia sữa sản khoa của hãng Medela Thụy Sĩ nhập khẩu gồm các bộ phận: Động cơ Swing dùng điện/pin (Thụy Sĩ) Adapter 220~240V/ 50Hz của Medela; Dây hút; Phễu chụp vú; Bộ van 1 chiều; Bình đựng sữa 150ml (nhựa PP không có chất bisphenol-A) chia vạch, máy hoạt động theo cơ chế tạo áp lực âm để hút sữa ra khỏi bầu vú mẹ đang bị tắc, ứng dụng công nghệ 2-Phase Expression. Công nghệ hút sữa 2 pha dựa trên nhịp bú sinh lý tự nhiên của trẻ với công dụng kích thích tạo sữa sớm, chống tắc tia sữa; Hút sữa trong giai đoạn đầu của điều trị căng tức, tắc tia sữa, hỗ trợ trẻ gặp khó khăn khi bú như: hở hàm ếch, đẻ non phải nằm lồng ấp, bú yếu, ốm… thuộc nhóm90.18 mã số 9018.90.90.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Công ty TNHH Thiết bị - Công nghiệp y tế DHL biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế - BTC (để phối hợp);
- Cục Kiểm tra STQ (để phối hợp);
- Trung tâm PTPLHH XNK (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

 

Varied medicines approachable online to why to waste period and effort going to drugstore if you can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal technique to order some drugs for various needs. What medicine does treat erectile dysfunction? Below are twelve defense tips about "Cialis daily 2.5mg". Of course there are also other vital questions. Sometimes, when folk talk about the matter, they think "Cialis daily 5mg". Of all the things in the field of public soundness that pique our note most, it's erectile malfunction, especially "Cheap Canada drugs Cialis Online>". Certain common medicaments can mean screwing with your erection. Stop using this remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/