Thanh lý máy móc tạm nhập gia công
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Thanh lý máy móc tạm nhập gia công

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Câu hỏi:
Cty chúng tôi có hợp đồng gia công với cty bên Hồng Kong về mặt hàng Dụng cụ câu cá. Trong đó có máy móc tạm nhập do bên thuê gia công cung cấp để gia công sản phẩm ( đã sử dụng trên 10 năm). Nay, máy móc không sử dụng nữa và bên thuê gia công không muốn lấy về vì chi phí tái xuất và vận chuyển cao. Cty chúng tôi muốn thanh lý máy móc phải thực hiện thủ tục hải quan như thế nào về pháp lý.

Trả lời:
Thắc mắc của bạn, công ty chúng tôi có ý kiên như sau: 

- Căn cứ điểm 1 điều 23 Thông tư 117/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 của Bộ Tài chính quy định: “Tùy theo sự thỏa thuận trong hợp đồng gia công và quy định của pháp luật Việt Nam, nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, phế thải, máy móc, thiết bị thuê, mượn để gia công được xử lý như sau:

a) Bán tại thị trường Việt Nam (thực hiện theo phương thức xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ);”

- Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 23 Thông tư trên quy định: “Thủ tục hải quan bán nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn tại thị trường Việt Nam thực hiện theo hình thức xuất, nhập khẩu tại chỗ theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư này.”

- Căn cứ điểm 1.1 khoản 1 Điều 20 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính quy định đối với hàng hoá có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế nếu thời gian sử dụng tại Việt nam từ 10 năm trở lên thì trị giá tính thuế là 0%.

Đối với MMTB Công ty nhập khẩu theo loại hình gia công đã quá 10 năm nay Công ty muốn thanh lý tại Việt Nam thì không phải nộp thuế.

Do đó, nếu trong hợp đồng gia công (hoặc phụ lục hợp đồng) có thể hiện việc xử lý MMTB nhập khẩu bằng hình thức thanh lý tại Việt Nam thì Công ty mới được phép thanh lý số MMTB nhập khẩu trên.

 

Varied medicines accessible online to why to waste when and effort going to drugstore if you can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal method to order some drugs for various needs. What medicine does treat erectile disfunction? Below are twelve defense tips about "Cialis daily 2.5mg". Of course there are also other vital questions. Sometimes, when folk talk about the question, they think "Cialis daily 5mg". Of all the things in the field of public soundness that pique our attention most, it's erectile malfunction, especially "Cheap Canada drugs Cialis Online>". Certain common medicaments can mean screwing with your hard-on. Stop using this remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/