Quy định về nước thứ 3 phát hành trên C/O mẫu D
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Quy định về nước thứ 3 phát hành trên C/O mẫu D

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Câu hỏi: Công ty chúng tôi có ký Hợp đồng mua hàng của một đối tác ở Singapore, đối tác này đã chỉ định nhà sản xuất của họ ở Indonesia xuất khẩu số hàng này về cho chúng tôi với Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D (C/O mẫu D). Trên C/O mẫu D, đối tác ở nhà sản xuất ở Indonesia có thể hiện: 1/ Tên người bán với đềy đủ địa chỉ ở Singapore trên ô số 7 2/ Phía Indonesia quên đánh dấu vào ô số 13 theo quy định (Third country Invoicing) 3/ Các tiêu chí khác đều thể hiện đầy đủ theo quy định Như vậy, cơ quan hải quan có bác bỏ tính hợp lệ của C/O mẫu D này không? Hay cơ quan Hải quan yêu cầu chúng tôi gửi trả C/O này về Indonesia để cơ quan cấp C/O ở Indonesia cho điều chỉnh đánh dấu thêm vào ô 13 này?

Trả lời
: Thắc mắc của bạn, chúng tôi có ý kiến như sau: 
 

Căn cứ Điều 23 Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN quy định: Hóa đơn do nước thứ ba phát hành

1. Cơ quan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu phải chấp nhận C/O trong trường hợp hóa đơn bán hàng được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba không phải là Nước thành viên hoặc bởi một nhà xuất khẩu ASEAN đại diện cho công ty đó miễn là hàng hóa đáp ứng các quy định về xuất xứ nêu tại Phụ lục 1.

2. Người xuất khẩu sẽ đánh dấu vào ô “Third country invoicing” và ghi các thông tin như tên và nước của công ty phát hành hoá đơn trên C/O.”

Do đó, trường hợp C/O mẫu D của Công ty có Hóa đơn do nước thứ ba phát hành nhưng không đánh dấu và ô “Third country invoicing” trên C/O thì không hợp lệ và không được hưởng thuế suất NK ưu đãi theo quy định.

Nếu muốn được hưởng thuế ưu đãi, bạn cần phải yêu cầu shipper làm lại CO cho đúng quy định. 

Varied medicines approachable online to why to waste day and effort going to drugstore if you can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal method to order some drugs for various needs. What medicine does treat erectile dysfunction? Below are twelve defense tips about "Cialis daily 2.5mg". Of course there are also other vital questions. Sometimes, when humanity talk about the matter, they think "Cialis daily 5mg". Of all the things in the field of public soundness that pique our care most, it's erectile malfunction, especially "Cheap Canada drugs Cialis Online>". Certain common medicaments can mean screwing with your hard-on. Stop using this remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/