nhập khẩu máy đo tròng kính tự động
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

nhập khẩu máy đo tròng kính tự động

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Câu hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi chuẩn bị nhập khẩu thiết bị máy đo tròng kính tự động. Đậy là thiết bị dùng để đo tất cả các loại kính đa tròng, kính áp tròng dùng cho nhãn khoa. Xin cho doanh nghiệp được biết phải áp vào mã hàng nào chính xác, có phải áp vào mã 9018 phải không.
Trả lời: Thắc mắc của bạn, chúng tôi tư vấn như sau: 

- Căn cứ vào Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

- Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).

- Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi 2012 ban hành theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012, thì mặt hàng:

+ Mặt hàng thiết bị dùng để đo tất cả các loại kính đa tròng, kính áp tròng dùng cho nhãn khoa như công ty mô tả có thể tham khảo phân loại vào mã số HS 9018.50.00 thuế suất thuế NK ưu đãi thông thường: 0%, thuế GTGT: 10%.

Thân ái 

 

Varied medicines approachable online to why to waste day and effort going to drugstore if you can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal technique to order some drugs for various needs. What medicine does treat erectile dysfunction? Below are twelve defense tips about "Cialis daily 2.5mg". Of course there are also other vital questions. Sometimes, when people talk about the matter, they think "Cialis daily 5mg". Of all the things in the field of public soundness that pique our care most, it's erectile disfunction, especially "Cheap Canada drugs Cialis Online>". Certain common medicaments can mean screwing with your erection. Stop using this remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/