Thủ tục nhập khẩu sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em - Sữa bột đóng hộp
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Thủ tục nhập khẩu sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em - Sữa bột đóng hộp

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Câu hỏi: Công ty chúng tôi chuyên nhập khẩu sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em ( thực phẩm chế biến mã HS 190110 ) hay gọi cách khác .Sữa bột đóng hộp, bột ăn dăm dành cho trẻ em . Hiện công ty chúng tôi làm thủ tục nhập khẩu thì được Hải Quan cửa khẩu hướng dẫn là . Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật'' Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ–BNN ngày 25 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Nhưng theo NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm Số: 38/2012/NĐ-CP , ngày 25 tháng 4 năm 2012 -. Bộ Y tế có trách nhiệm kiểm tra và cấp thông báo kết quả kiểm tra cho lô hàng nhập khẩu nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 bộ trở lên. -Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra và cấp thông báo kết quả kiểm tra cho lô hàng nhập khẩu nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 bộ trở lên, trong đó có thực phẩm tươi sống. Vậy cho công ty chúng tôi hỏi Thực phẩm Đã qua chế biến ( sữa bột đóng hộp ) thuộc Bộ Y Tế quản lý kiểm tra Hay thuộc Bộ nông Nghiệp Và Phát triển Nông thôn quản lý kiểm tra . hay Cùng làm kiểm tra cả 2 bộ như Hai quan cửa khẩu hướng dãn không ?

Trả lời:  Thắc mắc của bạn, chúng tôi có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm quy định: “Bộ Y tế có trách nhiệm kiểm tra và cấp thông báo kết quả kiểm tra cho lô hàng nhập khẩu nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 bộ trở lên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra và cấp thông báo kết quả kiểm tra cho lô hàng nhập khẩu nhiều loại thực phẩmthuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 bộ trở lên, trong đó có thực phẩm tươi sống.”

Ngoài ra, căn cứ Mục 2 danh mục động vật,  sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch ban hành kèm theo Quyết định 45/2005/QĐ-BNN ngày 25/07/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì mặt hàng “Sữa tươi, sữa chua, bơ, pho mát, sữa hộp, sữa bánh và các sản phẩm từ sữa;” thuộc diện phải kiểm dịch theo quy định.

Do đó, khi nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm nếu sản phẩm đó vừa thuộc diện phải kiểm dịch và vừa thuộc diện kiểm tra VSATTP thì phải thực hiện cả hai quy định trên.

Varied medicines accessible online to why to waste period and effort going to drugstore if you can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal method to order some drugs for various needs. What medicine does treat erectile disfunction? Below are twelve defense tips about "Cialis daily 2.5mg". Of course there are also other vital questions. Sometimes, when men talk about the matter, they think "Cialis daily 5mg". Of all the things in the field of public health that pique our attention most, it's erectile malfunction, especially "Cheap Canada drugs Cialis Online>". Certain common medicaments can mean screwing with your hard-on. Stop using this remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/