Nhập khẩu đường tinh luyện
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Nhập khẩu đường tinh luyện

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Câu hỏi: Nhập đường tinh luyện dùng để sản xuất xuất khẩu có cần phải xin hạn ngạch không ?
Trả lời: Thắc mắc của bạn, chúng tôi có ý kiến như sau: 

Căn cứ điểm 4.2 mục 4 phần B thông tư 04/2006/TT-BTM ngày 06/04/2006 quy định: “Nguyên tắc giấy phép theo chế độ hạn ngạch thuế quan

a) Áp dụng giấy phép nhập khẩu để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng là muối, trứng gia cầm, thuốc lá nguyên liệu và đường (tinh luyện và đường thô).

b) Các mặt hàng thuộc danh mục áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu không có giấy phép của Bộ Thương mại được áp dụng mức thuế ngoài hạn ngạch thuế quan. Riêng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất thuốc lá điếu ngoài hạn ngạch thuế quan theo hướng dẫn của Bộ Công nghiệp.

c) Số lượng, khối lượng, trị giá các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, để gia công hàng xuất khẩu, không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm do Bộ Thương mại công bố.”

Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 2 Thông tư 111/2012/TT-BTC ngày 04/07/2012 của Bộ Tài chính (Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 năm 2012) quy định: “1. Lượng hạn ngạch nhập khẩu hàng năm theo quy định của Bộ Công Thương.

2. Hàng hoá nhập khẩu ngoài số lượng hạn ngạch nhập khẩu hàng năm áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Thông tư này.”

Do đó, kể từ ngày 18/08/2012, Công ty được phép NK mặt hàng đường, muối theo Thông tư 111/2012/TT-BTC ngày 04/07/2012. Nếu số lượng đường của Công ty NK nằm trong hạn ngạch được cấp thì áp dụng thuế suất thuế NK theo các biểu thuế hiện hành. Nếu lượng đường NK của Công ty không nằm trong hạn ngạch được cấp (không có giấy phép) thì áp dụng thuế suất thuế NK theo Thông tư trên.

Thủ tục nhập khẩu đề nghị Công ty tham khảo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

 

Varied medicines accessible online to why to waste day and effort going to drugstore if you can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal way to order some drugs for various needs. What physic does treat erectile disfunction? Below are twelve defense tips about "Cialis daily 2.5mg". Of course there are also other vital questions. Sometimes, when humanity talk about the question, they think "Cialis daily 5mg". Of all the things in the field of public soundness that pique our attention most, it's erectile dysfunction, especially "Cheap Canada drugs Cialis Online>". Certain common medicaments can mean screwing with your erection. Stop using this remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/