Xác nhận của Kiểm Lâm trên bảng kê Lâm sản
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Xác nhận của Kiểm Lâm trên bảng kê Lâm sản

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Câu hỏi:
Bộ NN và Phát triển NT Có ra thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT, hàng xuất nước ngoài phải làm Bảng Kê Lâm Sản có xác nhận của cơ quan kiểm lâm mới được khai báo Hải Quan như vậy có đúng không?nhưng thực tế em vẩn khai HQ bình thường không thấy yêu cầu xuất trình BKLS. Nếu như vậy e có thể không đăng kí kiểm lâm được không? Rất mong được sự phúc đáp của A/C.

Trả lời: Thắc mắc của bạn, chúng tôi có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 5 Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc gỗ, lâm sản quy định: “1. Mẫu bảng kê lâm sản ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng thống nhất đối với tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân.

2. Bảng kê lâm sản do tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động khai thác, nhập, xuất lâm sản lập khi nghiệm thu, đóng búa kiểm lâm hoặc nghiệm thu, xuất lâm sản trên cùng một lần và một phương tiện vận chuyển.

Tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân lập bảng kê lâm sản chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác và nguồn gốc lâm sản hợp pháp tại bảng kê lâm sản.”

Mặt khác, theo quy định tại Điều 17 - Lâm sản sau khi chế biến và Điều 30 – Kiểm tra lâm sản XK, NK, quá cảnh tại cửa khẩu thì lâm sản chế biến từ gỗ rừng tự nhiên trong nước phải lập bảng kê lâm sản có xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại.

Các trường hợp lâm sản có nguồn gốc khác (gỗ NK, tịch thu, rừng trồng,...) của doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thì chỉ lập bảng kê lâm sản nhưng không cần xác nhận của cơ quan Kiểm lâm.

Do đó, khi Công ty hoặc cá nhân xuất khẩu sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ thì phải có Bảng kê lâm sản theo quy định.


Varied medicines available online to why to waste season and effort going to drugstore if you can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal method to order some drugs for various needs. What medicine does treat erectile malfunction? Below are twelve defense tips about "Cialis daily 2.5mg". Of course there are also other vital questions. Sometimes, when folk talk about the problem, they think "Cialis daily 5mg". Of all the things in the field of public soundness that pique our note most, it's erectile dysfunction, especially "Cheap Canada drugs Cialis Online>". Certain common medicaments can mean screwing with your erection. Stop using this remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/