Hao hụt nguyên liệu trong sản xuất thuốc lá
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Hao hụt nguyên liệu trong sản xuất thuốc lá

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Câu hỏi: Công ty cổ phần Hòa việt là công ty sản xuất, chế biến và kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. Hiện tại Công ty cổ phần đang thực hiện các hợp đồng gia công xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài. Theo quy định, hàng nhập về, chế biến gia công và đã đăng ký định mức đúng với số lượng chế biến thực tế. Tuy nhiên khách hàng gia công yêu cầu xuất khẩu tại chỗ lượng hàng đã gia công này cho công ty Thuốc lá Thăng Long. Thăng long mở tờ khai nhập kinh doanh 198 tấn. Hòa việt mở tờ khai xuất 198 tấn đúng với thực tế chế biến và định mức đã đăng ký. Tuy nhiên trong quá trình giao nhận tại Công ty Thuốc lá Thăng Long, Hải quan nơi nhập và Công ty Thuốc lá Thăng Long yêu cầu cân 100%, và số lượng 198 tấn này chỉ còn 197 tấn. (có thể do chênh lệch giữa hai đầu cân hoặc hao hụt trong quá trình bảo quản do nguyên liệu thuốc lá là mặt hàng nông sản) Như vậy nếu kết quả kiểm tra hàng hóa còn 197 tấn thì Hòa việt không thể thanh khoản được do vẫn thiếu 01 tấn chưa xuất hết, nhưng thực tế số lượng này đã xuất hết rồi.

Trả lời:  Chúng tôi xin trao đổi với bạn như sau:
Trường hợp khi xuất khẩu thì số lượng thực tế chênh lệch 1 tấn so với số lượng khai báo trên tờ khai xuất khẩu (việc chênh lệch này không nằm trong định mức, hao hụt có trong thỏa thuận trong hợp đồng) thì số lượng hao hụt này xem như số lượng Công ty tiêu thụ nội địa và phải kê khai nộp thuế, nộp phạt (nếu có) như đối với nguyên liệu tiêu thụ nội địa.

Varied medicines available online to why to waste time and effort going to drugstore if you can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal method to order some drugs for various needs. What medicine does treat erectile dysfunction? Below are twelve defense tips about "Cialis daily 2.5mg". Of course there are also other vital questions. Sometimes, when men talk about the matter, they think "Cialis daily 5mg". Of all the things in the field of public health that pique our attention most, it's erectile disfunction, especially "Cheap Canada drugs Cialis Online>". Certain common medicaments can mean screwing with your hard-on. Stop using this remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/