Thủ tục thanh khoản hàng nhập tại một chi cục, xuất tại một chi cục khác
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Thủ tục thanh khoản hàng nhập tại một chi cục, xuất tại một chi cục khác

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Câu hỏi: Công ty chúng tôi có vấn đề cụ thể như sau mong quý cơ quan giải đáp giúp chúng tôi: Chung tôi có nhập lô hàng ở một chi cục hải quan nhưng đến khi xuất hàng chúng tôi lại xuất ở một chi cục hải quan khác. Vậy xin cho hỏi chúng tôi khi làm thanh khoản thì làm ở nơi mở tờ khai nhập khẩu hay xuất khẩu?

Trả lời: 
Trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa ở Chi cục này nhưng khi xuất khẩu ở nhiều Chi cục hải quan khác nhau thì Thủ tục thanh khoản tờ khai nhập khẩu thực hiện tại Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính. 

Varied medicines approachable online to why to waste season and effort going to drugstore if you can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal way to order some drugs for various needs. What medicine does treat erectile dysfunction? Below are twelve defense tips about "Cialis daily 2.5mg". Of course there are also other vital questions. Sometimes, when humanity talk about the matter, they think "Cialis daily 5mg". Of all the things in the field of public health that pique our note most, it's erectile dysfunction, especially "Cheap Canada drugs Cialis Online>". Certain common medicaments can mean screwing with your hard-on. Stop using this remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/