Thắc mắc về công văn chuyển tải
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Thắc mắc về công văn chuyển tải

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Câu hỏi: Mình có lô hàng được vận chuyển tại công ty “K” Line-Philippines Inc và vận đơn do công ty “K” Line-Philippines Inc phát hành, Hải Quan chi cục yêu cầu mình phải có công văn chuyển tải từ đầu nước ngoài xác nhận để được hưởng CO, vậy thực hiện theo quy định nào?

Trả lời: 
 Về chứng từ chứng minh về hàng hóa quá cảnh là cần thiết do lý do địa lý, hàng hóa không tham gia vào giao dịch thương mại theo quy định tại mục 4, Điều 21, phụ lục 7, Thông tư số 21/2010/TT-BTC cua Bộ Công Thương ngày 17/5/2010,… Tổng cục đã có công văn số 1901/TCHQ-GSQL ngày 10/4/2009 hướng dẫn xử lý, cụ thể: trong trường hợp liên quan đến chứng từ chứng minh quy định về vận tải trực tiếp, cơ quan vận tải xác nhận là cơ quan phát hành vận đơn cho lô hàng xuất khẩu.
Trường hợp này, lô hàng được vận chuyển bởi công ty “K” Line-Philippines Inc và vận đơn do công ty “K” Line-Philippines Inc phát hành. Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1901/TCHQ-GSQL đề cập trên, giấy xác nhận về việc hàng hóa đáp ứng quy định về vận chuyển trực tiếp phải được công ty “K” Line Philippines phát hành.

Varied medicines available online to why to waste day and effort going to drugstore if you can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal method to order some drugs for various needs. What medicine does treat erectile disfunction? Below are twelve defense tips about "Cialis daily 2.5mg". Of course there are also other vital questions. Sometimes, when men talk about the matter, they think "Cialis daily 5mg". Of all the things in the field of public soundness that pique our care most, it's erectile dysfunction, especially "Cheap Canada drugs Cialis Online>". Certain common medicaments can mean screwing with your erection. Stop using this remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/